BEO'Backup

BEO'Backup biedt een online backupdienst aan. Een ervaren team beheert en ondersteunt alle sterk beveiligde infrastructuren, gevestigd in België.

Cloud hosted

Multi
tiered

GDPR compliant

Monthly billed

Distributed since 2016

Waarom wij het aanbevelen ?

Het sterke punt van BEO'Backup is zonder twijfel hun eersteklas ondersteuning.

BEO'Backup is een zeldzaam product dat een rechtstreekse back-up kan maken van Synology- en Qnap-apparaten

Key features

Beschermt alle types data (Office365, VMware, Hyper-V, SQL, MySQL, Windows, Mac, Linux)

Cloud-to-Cloud/Local Backup

Agentless of agent-based installatie

U kunt de Cloud-to-Cloud/Local Backup-oplossing flexibel inzetten in een agentless of agent-based benadering om aan verschillende behoeften te voldoen.

Dropbox en Google Drive

U kunt agentless back-ups maken en terugzetten van Google Drive en Dropbox.

Planning

Cloud-to-Cloud/Local Backup kan worden gepland om op elk gewenst moment of op terugkerende basis te worden uitgevoerd.

Hoge snelheid

Onze In-File Delta incrementele back-up op blokniveau en multi-threadingtechnologieën zorgen voor snelle prestaties bij het maken en terugzetten van back-ups.

Back-up naar meerdere bestemmingen

Van cloudgegevens kan tegelijkertijd een back-up worden gemaakt naar meerdere lokale, netwerk- en cloudbestemmingen.

Retentie / versiebeheer

Gegevens die uit de cloud worden verwijderd of oudere versies van bestanden kunnen zo lang als u wilt in de back-upbestemmingen worden bewaard via de instellingen voor het retentiebeleid.

Point-in-time recovery

Cloudgegevens kunnen worden hersteld vanaf elk punt in de tijd waarop de back-up is gemaakt. Meerdere versies van een item kunnen met één herstelbewerking worden hersteld.

Office 365 Backup Solution for SharePoint, Exchange, OneDrive

Back-up en herstel via het web

Back-up en herstel van Office 365 kan worden geconfigureerd en uitgevoerd op BEO's centrale beheer webconsole. Voor uw klanten is er dus geen extra hardware en software nodig. Herstel kan ook altijd en overal worden uitgevoerd via een webbrowser.

Laat klanten hun eigen back-ups uitvoeren

Naast het uitvoeren van de Office 365 back-up vanaf de BEO'Backup centrale webconsole, kan de back-up worden uitgevoerd op een speciale Windows-machine bij de klant op locatie. Deze optie is vooral welkom bij klanten die hun eigen back-upgegevens in-house willen hosten.

Back-up voor multi-locaties, multi-bescherming

Een Office 365-back-up die op de locatie van de klant wordt uitgevoerd, kan meerdere bestemmingen hebben, zoals één naar de lokale opslag en één naar de bestemming van de MSP. Met een dergelijke configuratie kan de lokale kopie worden gebruikt voor snel herstel, terwijl de kopie van de MSP bedoeld is voor noodherstel. Dubbele bescherming!

Flexibele herstelopties

BEO'Backup biedt veel herstelopties voor Office 365, waaronder herstel naar het oorspronkelijke O365-gebruikersaccount, een alternatief gebruikersaccount en zelfs naar een alternatief O365-domein! SharePoint-sites en OneDrive-gegevens kunnen snel naar de lokale machine worden teruggezet wanneer dat nodig is.

Ongelimiteerde Versioning van O365 Data

BEO'Backup stelt gebruikers in staat hun eigen Retention Policy te configureren, wat betekent dat ze flexibele versieregels kunnen definiëren om de historische versies van Office 365-gegevens te bewaren op de back-upbestemmingen.

Backup Microsoft SQL Server

Hot database / transactie log back-up

Met de hot database / transaction log back-up kunt u een back-up maken van de SQL/MySQL database terwijl de gegevens 24x7 toegankelijk blijven zonder enige service onderbreking of performance impact. Hierdoor kunnen gebruikers doorwerken terwijl de back-up wordt uitgevoerd.

In-File Delta incrementele back-up

Met onze In-File Delta incrementele back-up technologie, worden alleen gewijzigde blokken binnen de geselecteerde SQL/MySQL databases geback-upt na de initiële volledige back-up, wat aanzienlijk bespaard op de back-up tijd.

Back-up met meerdere bestemmingen

U kunt een back-up maken van de SQL/MySQL Server gegevens naar meerdere bestemmingen, waaronder de lokale schijf van de SQL/MySQL Server, netwerkshare (bijv. een NAS share opslag) en cloud-opslag sequentieel of gelijktijdig.

Encryptie

Voor het back-uppen van gegevens naar de cloud, kan de veiligheid van de gegevens worden gewaarborgd door de 256-bit willekeurige encryptie in te schakelen die onmogelijk kan worden gehackt, zelfs niet door een brute force aanval met een supercomputer.

Planning

De SQL/MySQL -back-up kan naar wens worden ingepland, zodat deze op het meest geschikte moment wordt uitgevoerd. Beheerders kunnen ook meerdere aangepaste back-upplannen maken om te voldoen aan verschillende wettelijke eisen

Retentie / versiebeheer

Data being deleted from the MySQL/MySQL Server or older versions of databases can be kept in the backup destinations as long as you want through retention policy settings.

Backup MySQL Database (mysqldump)

Hot database / transactie log back-up

Met de hot database / transaction log back-up kunt u een back-up maken van de SQL/MySQL database terwijl de gegevens 24x7 toegankelijk blijven zonder enige service onderbreking of performance impact. Hierdoor kunnen gebruikers doorwerken terwijl de back-up wordt uitgevoerd.

In-File Delta incrementele back-up

Met onze In-File Delta incrementele back-up technologie, worden alleen gewijzigde blokken binnen de geselecteerde SQL/MySQL databases geback-upt na de initiële volledige back-up, wat aanzienlijk bespaard op de back-up tijd.

Back-up met meerdere bestemmingen

U kunt een back-up maken van de SQL/MySQL Server gegevens naar meerdere bestemmingen, waaronder de lokale schijf van de SQL/MySQL Server, netwerkshare (bijv. een NAS share opslag) en cloud-opslag sequentieel of gelijktijdig.

Encryptie

Voor het back-uppen van gegevens naar de cloud, kan de veiligheid van de gegevens worden gewaarborgd door de 256-bit willekeurige encryptie in te schakelen die onmogelijk kan worden gehackt, zelfs niet door een brute force aanval met een supercomputer.

Planning

De SQL/MySQL -back-up kan naar wens worden ingepland, zodat deze op het meest geschikte moment wordt uitgevoerd. Beheerders kunnen ook meerdere aangepaste back-upplannen maken om te voldoen aan verschillende wettelijke eisen

Retentie / versiebeheer

Data being deleted from the MySQL/MySQL Server or older versions of databases can be kept in the backup destinations as long as you want through retention policy settings.

Synology Backup Solution

Rechtstreekse installatie op Synology DSM

De client-side back-upagent van BEO'Backup wordt rechtstreeks op Synology DSM geïnstalleerd, zodat u de NAS niet als netwerkshare hoeft te mounten om de gegevens toegankelijk te maken zoals vereist door andere back-upsoftware.

Block level incrementele backup

Met onze In-File Delta-snelheidsversnellingstechnologie wordt elke keer een back-up gemaakt van alleen gewijzigde blokken binnen een bestand. Bij het herstellen worden deze blokken gecombineerd met eerdere back-ups om een nieuwe volledige back-up samen te stellen voor een snel herstel.

Retentie / versiebeheer

Gegevens die worden verwijderd van de Synology NAS, of oudere versies van bestanden kunnen worden bewaard in de back-upbestemmingen zo lang als u wilt via de retentiebeleidsinstellingen.

Point-in-time recovery

Met onze oplossing kan de gebruiker van uw Synology NAS een bestand herstellen vanaf elk punt in de tijd dat er een back-up van was gemaakt. De gebruiker kan zelfs meerdere versies van een bestand terugzetten via één enkele herstelbewerking indien nodig.

Onkraakbare encryptie

Voor het back-uppen van gegevens naar de cloud, kan gegevensbeveiliging worden verzekerd door de 256-bit willekeurige encryptie in te schakelen zodat de BEO'Backup agent de back-upgegevens lokaal op Synology NAS zal coderen met een 256-bit echt willekeurige coderingssleutel die onmogelijk te kraken is, zelfs door brute krachtaanval met supercomputer.

Backup Hyper-V Guest VMs

Instant VM spin-up

Als een VM uit een back-up mislukt of per ongeluk wordt verwijderd, kunt u met onze functie VM Run Direct de downtime binnen enkele minuten houden, omdat u de VM rechtstreeks vanuit het back-upbestand kunt draaien zonder dat u eerst de back-upimage in de oorspronkelijke Hyper-V-host hoeft terug te zetten.

Granulair bestanden terugzetten

Met Granular Restore kunt u bestanden openen en herstellen vanuit een back-up met één pass, zonder dat u een volledige VM hoeft te herstellen, de VM hoeft op te starten of een secundaire redundante back-up hoeft uit te voeren. Hierdoor worden de doelstelling voor hersteltijd (RTO) en de opslagbronnen voor een tweede back-up op bestandsniveau aanzienlijk beperkt.

Lan-free back-up en replicatie

Met Beo’Backup Hyper-V-back-upoplossing kunt u fiber-channel en iSCSI SAN's gebruiken om uw netwerk minder te belasten en de overdrachtssnelheid van back-upgegevens aanzienlijk te verhogen.

Continuous backup

In het geval dat u bedrijfskritische Guest VM's heeft met een strakke Recovery Point Objective (RPO), heeft de Beo’Backup Hyper-V back-upoplossing de Continuous Backup functie die zo vaak als nodig een back-up per minuut kan triggeren om aan een strakke RPO te voldoen.

Back-up met meerdere bestemmingen

U kunt een back-up maken van Guest VM's naar meerdere bestemmingen, waaronder het lokale station van de Hyper-V-host, netwerkshare, FTP/SFTP-server en openbare cloudopslag, sequentieel of gelijktijdig.

Point in time recovery

Met VM Run Direct of volledig VM-herstel kunt u een VM uitvoeren of herstellen vanaf elk punt in de tijd dat er een back-up van is gemaakt. De VM wordt uitgevoerd of hersteld in exact dezelfde staat als tijdens de back-up en wordt weergegeven op de Hyper-V-host die u hebt geselecteerd voor herstel.

Live VM-migratie

Met de functie VM Run Direct kunt u ervoor kiezen de draaiende back-up-VM te migreren naar de oorspronkelijke hostmachine.

Hyper-V-cluster ondersteund

Als u een Hyper-V-cluster met meerdere Hyper-V-hosts hebt, kan Beo’Backup Hyper-V-back-upoplossing een goede back-up maken van alle gast-VM's binnen uw cluster, zodat u geen dure Datacenter-licentie van Microsoft System Center hoeft aan te schaffen voor het maken van een Hyper-V-clusterback-up.

Retentie / versiebeheer

Met Beo’Backup Hyper-V-back-upoplossing kunt u flexibele retentiebeleidslijnen instellen, waaronder dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse beleidslijnen om te voldoen aan uw IT-audit- en compliancebehoeften.

Multi-threading

De implementatie van multi-threading in de Beo’Backup Hyper-V-back-upoplossing maakt gebruik van de rekenkracht van meerdere CPU-cores voor het maken van meerdere back-up- en herstelthreads, zodat u kunt beschikken over supersnelle VM-back-up- en -herstelprestaties.

VMware Backup for VMs in vSphere / ESXi / vCenter

Backup Windows System Image (Bare-metal)

Bare metal backup

De client agent maakt gebruik van Windows WBAdmin om een "bare metal" image te maken voor het herstellen van het Windows-besturingssysteem naar gelijksoortige of ongelijksoortige hardware wanneer dat nodig is.

Back-up naar meerdere bestemmingen

Van de bare metal image kan een back-up worden gemaakt naar meerdere lokale, netwerkshare-, FTP/SFTP-server- en openbare cloudbestemmingen.

Planning

Windows systeemback-ups kunnen worden gepland om op elk moment of op terugkerende basis te worden uitgevoerd.

Retentie / versiebeheer

Oudere versies van Windows System-back-ups kunnen zo lang als u wilt worden bewaard in de back-upbestemmingen via de retentiebeleidsinstellingen.

Onkraakbare encryptie

Voor back-ups naar niet-lokale bestemmingen kunt u de 256-bits willekeurige encryptie inschakelen om de kans op compromittering te elimineren.

.

QNAP Backup Solution

Rechtstreekse installatie op QNAP

De client side backup agent van BEO'Backup wordt direct geïnstalleerd op QNAP QTS zodat u de NAS niet hoeft te mounten als netwerkshare om de data toegankelijk te maken zoals vereist door andere backup software.

Back-up met meerdere bestemmingen

Data in QNAP NAS kan worden geback-upt naar meerdere bestemmingen inclusief netwerkshare op locatie, en cloudopslag opeenvolgend of gelijktijdig om het risico van dataverlies te minimaliseren.

Block level incrementele backup

Met onze In-File Delta snelheidsversnellingstechnologie, wordt er elke keer een back-up gemaakt van alleen gewijzigde blokken. Bij het herstellen worden deze blokken gecombineerd met eerdere back-ups om een nieuwe volledige back-up samen te stellen voor een snel herstel.

Point in time recovery

Onze oplossing stelt uw QNAP NAS gebruiker in staat om een bestand te herstellen vanaf elk punt in de tijd dat er een back-up van was gemaakt. De gebruiker kan zelfs meerdere versies van een bestand herstellen met een enkele hersteloperatie indien nodig.

Retentie / versiebeheer

Data die wordt verwijderd van de QNAP NAS, of oudere versies van bestanden kunnen worden bewaard in de back-up bestemmingen zo lang als u wilt door middel van retentiebeleid instellingen.

Onkraakbare encryptie

Voor het back-uppen van data naar de cloud, data veiligheid kan worden verzekerd door de 256-bit echt willekeurig codering in te schakelen zodat de BEO'Backup agent de back-up data lokaal op QNAP NAS zal coderen met een 256-bit willekeurig coderingssleutel die onmogelijk te hacken is zelfs door brute force aanval met supercomputer.

Start with BEO'Backup today

Word vandaag nog een FieldTrust-partner en krijg toegang tot: